Jūsų saugumui

Ralio stebėjimo taisyklės:

  • Ralį saugu stebėti tik numatytose žiūrovų erdvėse.
  • Ralio pasą privaloma viso renginio metu turėti su savimi.
  • Greičio ruožas yra uždaromas 2 val. iki starto ir atidaromas eismui tik tada, kai juo pravažiuoja saugos automobilis su žalios spalvos švyturėliu.
  • Griežtai laikykitės policijos pareigūnų, saugos darbuotojų, teisėjų, organizatoriaus ir kitų oficialių asmenų nurodymų.
  • Vykstant varžyboms niekada nebūkite nusisukę nuo trasos. Visada numatykite vietą, į kurią galima nedelsiant pasitraukti.
  • Visada laikykitės saugaus atstumo nuo trasos. Nestovėkite išorinėje posūkio dalyje taip pat – atkarpose, esančiose iš karto už posūkio ir / arba tramplino. Būti posūkio „viduje“ taip pat pavojinga. Nestovėkite žemiau kelio lygio. Šiose vietose ralio automobiliai dažnai išlekia iš trasos.
  • Nevaikščiokite trasa. Ekipažai startuoja vienos arba dviejų minučių intervalu, bet vykstant lenktynėms dalyvius skiriantys laiko tarpai gali gerokai sumažėti.
  • Stebėdami varžybas niekada nepalikite vaikų ir gyvūnų be priežiūros! Saugodami kitus, neužmirškite savisaugos.
  • Kiekvienas asmuo, savavališkai patekęs už apsauginės juostos ar esantis pavojingose vietose, nevykdantis organizatoriaus nurodymų, pats atsako už savo saugumą, sveikatą ir gyvybę.
  • Būkite atsakingi. Automobilius statykite tik organizatoriaus numatytose parkavimo vietose, nešiukšlinkite, netrypkite gyventojų pasėlių. Nestatykite automobilių pasėlių plotuose, prie gyventojų namų ar jų kiemuose. Pastebėję taisykles pažeidinėjančius asmenis, sudrausminkite juos, o jei tai nepadeda – perspėkite artimiausią trasos saugos darbuotoją.

 

Atminkite, kad nesilaikant taisyklių, automobilių sportas gali būti pavojingas gyvybei!

Žiūrovams nesilaikant stebėjimo taisyklių, ralio organizatorius gali būti priverstas atšaukti greičio ruožą. Netapkite ralio sustabdymo priežastimi!

Ralio stebėjimas raudonai pažymėtose zonose yra DRAUDŽIAMAS.

Asmuo, turintis šį leidimą patvirtina, kad yra susipažinęs su ralio stebėjimo taisyklėmis ir jas pažeidęs pats atsako už savo saugumą.

Dėmesio!

Žiūrovas, nuvykęs stebėti automobilių sporto renginio (ralio), savo paties saugumui privalo žinoti šio sporto specifiką ir žiūrovo atsakomybę, kuri numatyta LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatyme:

5. Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.

(2008-04-17, Nr.X-1501, VI skyriaus 42 str. 5 p.)

Ženklas, kuris nurodo žiūrovams draudžiamas būti vietas: